Friday, February 11, 2011

Perlantikan Pengerusi Jawatankuasa Program Peralihan Pembantu Makmal Ke Penolong Pegawai Sains UiTM

Pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah berjaya mendapatkan pengiktirafan Program Peralihan setara dengan peperiksaan khas bagi tujuan kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Pembantu Makmal ke Penolong Pegawai Sains (C27) pada 13 Mac 2007 dari JPA.

Bagi melaksanakan dan memantau program di atas berjalan dengan lancar seawal 2011, pihak Pendaftar telah melantik Ybg. Prof Madya Dr. Haji Zaini Hamzah bagi mengetuai Jawatankuasa tersebut.

Atas lantikan tersebut dan kerjasama yang diberikan bagi memastikan objektif Program berjalan dengan lancar, kami bagi pihak Kelab Teknologis Makmal UiTM dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Pengerusi Kelab

No comments:

Post a Comment