Latar Belakang

Tujuan Penubuhan Kelab

 • Bekerjasama dalam menjayakan sesuatu matlamat berkaitan dengan perkhidmatan dan kebajikan
 • Menggalakkan persahabatan dan persefahaman di kalangan ahli - ahli supaya wujud suasana kerja yang harmoni
 • Meningkatkan prestasi perkhidmatan
 • Mengeratkan hubungan antara majikan dengan ahli
 • Membantu majikan dalam meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan

Aktiviti Kelab
 • Hal Ehwal Kebajikan
 • Sukan dan Rekreasi
 • Lawatan Akademik dan Sosial
 • Ceramah Peningkatan Ilmu
 • Lain - lain aktiviti yang difikirkan sesuai

Keahlian
 • Penolong Pegawai Sains dan Pembantu Makmal yang bekerja di dalam makmal dan yang bekerja secara tetap dan kontrak di UiTM Shah Alam atau cawangan - cawangan seluruh Malaysia
 • Menjadi ahli secara automatik apabila telah mengisi Borang Keahlian Kelab
 • Setiap ahli diwajibkan membayar yuran bulanan sebanyak RM 2.00