Monday, February 28, 2011

Taklimat Kepada Ahli Ceupacs - Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Kebankrapan Dan Bantuan Guaman

Dimaklumkan bahawa taklimat di atas akan diadakan kepada ahli-ahli CUEPACS (ahli Kesatuan kakitangan Umum UiTM) pada 2 Mac 2011 (Rabu) di Putra Jaya.

Kesatuan kakitangan UiTM diwakili dari Kelab-kelab dalaman.

Kelab Teknologis Makmal diwakili oleh -
     
        1. En Anuar b Ibrahim - FSG
        2. En Khalid b Abdul Rahman - FSG
        3. En Burhanuddin b Adnan - FKA
        4. Che Zatul-'Iffah bt Omar - Pergigian

Pengerusi Kelab

Friday, February 11, 2011

Perlantikan Pengerusi Jawatankuasa Program Peralihan Pembantu Makmal Ke Penolong Pegawai Sains UiTM

Pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah berjaya mendapatkan pengiktirafan Program Peralihan setara dengan peperiksaan khas bagi tujuan kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Pembantu Makmal ke Penolong Pegawai Sains (C27) pada 13 Mac 2007 dari JPA.

Bagi melaksanakan dan memantau program di atas berjalan dengan lancar seawal 2011, pihak Pendaftar telah melantik Ybg. Prof Madya Dr. Haji Zaini Hamzah bagi mengetuai Jawatankuasa tersebut.

Atas lantikan tersebut dan kerjasama yang diberikan bagi memastikan objektif Program berjalan dengan lancar, kami bagi pihak Kelab Teknologis Makmal UiTM dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Pengerusi Kelab